Prisijungimas prie sistemos

Su EPTS gali dirbti tik asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių su valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniais skyriais sutartis dėl nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo, darbuotojai.

Kad asmens sveikatos priežiūros darbuotojai galėtų prisijungti prie sistemos, EPTS teritorinių skyrių administratoriai turi užregistruoti juos kaip sistemos naudotojus.

Prisijungti prie sistemos

Prisijungti prie sistemos naudojant bendrą autentifikavimo posistemį

Priminti slaptažodį