Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos