Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
ELEKTRONINIŲ PAŽYMĖJIMŲ TVARKYMO SISTEMA
Įsigaliojo nauji nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarkos pakeitimai
2021-10-26

Informuojame, kad 2021 m. spalio 26 d. įsigaliojo Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo pakeitimas , kuriuo panaikinta galimybė gydytojui be NVSC pažymos išduoti nedarbingumo pažymėjimą privalomos izoliacijos laikotarpiui asmeniui, kuris turėjo sąlytį su sergančiu kartu gyvenančiu šeimos nariu, kuris prirašytas prie tos pačios kaip ir jis (ji) asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

Įsigaliojo nauji nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarkos pakeitimai
2021-06-02

Informuojame, kad 2021 m. birželio 1 d. įsigaliojo Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo (toliau – Laikinosios tvarkos aprašas) pakeitimai

Atkreipiame dėmesį, kad Laikinosios tvarkos aprašo pakeitimu reglamentuotas nedarbingumo pažymėjimų išdavimas šiais atvejais:

• jei asmeniui atliktas profilaktinis greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas (toliau – greitasis testas) ir gautas teigiamas rezultatas, tačiau asmuo neturi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų ir nėra duomenų apie jo turėtą didelės rizikos sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu arba

• jei asmeniui, atlikus tyrimą esamai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos metodu (toliau – PGR tyrimas), gautas įtariamo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo tyrimo rezultatas:

• Pasirenkama nedarbingumo priežastis „Epideminė situacija“;

• Nurodomas TLK-10-AM kodas Z03.8 (Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių );

• Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas iki planuojamos PGR tyrimo rezultatų gavimo dienos, bet ne ilgiau kaip 4 kalendorinėms dienoms.

Jei vaikui ar neįgaliam asmeniui atliktas profilaktinis greitasis testas ir gautas teigiamas rezultatas, tačiau vaikas ar neįgalus asmuo neturi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų ir nėra duomenų apie jo turėtą didelės rizikos sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu arba jei vaikui ar neįgaliam asmeniui atlikus PGR tyrimą, gautas įtariamas COVID-19 ligos rezultatas:

• Pasirenkama nedarbingumo priežastis „Epideminė situacija“ir nurodomi prižiūrimo vaiko ar neįgalaus asmens duomenys;

• Nurodomas TLK-10-AM kodas Z03.8 (Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių );

• Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas iki planuojamos PGR tyrimo rezultatų gavimo dienos, bet ne ilgiau kaip 4 kalendorinėms dienoms.


Taip pat siekiant nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu reglamentuojančių teisės aktų nuostatas perteikti aiškiau, teikiame šių nuostatų svarbiausių akcentų apibendrinimą (ką reikia žinoti gydytojui šiuo metu išduodant nedarbingumo pažymėjimus ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus) (informaciją galite parsisiųsti čia).

Kaip teisingai nurodyti kitas nedarbingumo priežastis ir ligų kodus pagal TLK-10-AM
2021-06-02

Taip pat primename, kaip teisingai nurodyti kitas nedarbingumo priežastis ir ligos kodus pagal TLK-10-AM, išduodant nedarbingumo pažymėjimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos):

Jei asmuo susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)

pasirinkti nedarbingumo priežastį - „Liga“;

pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM - U07.1 (virusas nustatytas).

Jei asmuo turėjo kontaktą su sergančiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir jam nustatyta privaloma izoliacija

pasirinkti nedarbingumo priežastį - „Epideminė situacija“;

pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM – Z 29.0 (Izoliacija).

Jei asmuo, sergantis sunkia lėtine liga, įrašyta į Sunkių lėtinių ligų sąrašą, neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu

pasirinkti nedarbingumo priežastį - „Epideminė situacija“;

pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM – Z 20.8.

Jei asmuo slaugo savo šeimos narį, susirgusį COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)

pasirinkti nedarbingumo priežastį - „Ligonio slaugymas“;

pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM - U07.1 (virusas nustatytas);

nurodyti slaugomą šeimos narį.

Jei asmuo prižiūri vaiką, turėjusį kontaktą su susirgusiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir vaikui nustatyta privaloma izoliacija

pasirinkti nedarbingumo priežastį - „Epideminė situacija“;

pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM – Z 29.0 (Izoliacija);

nurodyti prižiūrimą vaiką.

Jei asmuo prižiūri sveiką savo šeimos narį ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu (kai jis nelanko ugdymo įstaigos ar dienos centro)

pasirinkti nedarbingumo priežastį - „Epideminė situacija“;

pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM – Z 20.8(Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis);

nurodyti prižiūrimą šeimos narį.

Jei asmeniui atliktas profilaktinis greitasis antigeno testas ir gautas teigiamas rezultatas, tačiau asmuo neturi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų ir nėra duomenų apie jo turėtą didelės rizikos sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu arba
jei asmeniui, atlikus tyrimą esamai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti PGR tyrimu, gautas įtariamo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo tyrimo rezultatas

pasirinkti nedarbingumo priežastį - „Epideminė situacija“;

pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM – Z 03.8 (Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių);

nedarbingumo pažymėjimas išduodamas iki planuojamos PGR tyrimo rezultatų gavimo dienos, bet ne ilgiau kaip 4 kalendorinėms dienoms.

Jei vaikui ar neįgaliam asmeniui atliktas profilaktinis greitasis antigeno testas ir gautas teigiamas rezultatas, tačiau vaikas ar neįgalus asmuo neturi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų ir nėra duomenų apie jo turėtą didelės rizikos sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu arba jei vaikui ar neįgaliam asmeniui atlikus PGR tyrimą, gautas įtariamas COVID-19 ligos rezultatas

pasirinkti nedarbingumo priežastį - „Epideminė situacija“;

pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM – Z 03.8(Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių);

nurodyti prižiūrimą vaiką ar neįgalų asmenį.

pažymėjimas išduodamas iki planuojamos PGR tyrimo rezultatų gavimo dienos, bet ne ilgiau kaip 4 kalendorinėms dienoms.

Dėl susirgusių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), vykdant profesinės veiklos funkcijas
2021-01-06

Primename, kad asmenims, kurie paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vykdė savo profesinės veiklos sveikatos, visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo ir (ar) švietimo srityje (srityse) funkcijas, kurias vykdant neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 (koronaviruso infekcija) liga sergančiu asmeniu ir susirgo COVID-19 (koronaviruso infekcija) liga, nedarbingumo pažymėjimai išduodami jiems informavus gydytoją, kad jie vykdė savo profesinės veiklos sveikatos, visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo ir (ar) švietimo srityje (srityse) funkcijas, kurias vykdant neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu.

Būtina:

• pasirinkti nedarbingumo priežastį - „Profesinė liga“ ir laukelyje „Profesinės ligos patvirtinimo akto numeris“ nurodyti "0";

• pasirinkti ligos kodą pagal TLK-10-AM - U07.1;

! nurodyti šios diagnozės patvirtinimo datą;

! ! medicinos dokumentuose nurodyti kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą laiką valandų ir minučių tikslumu; išklausius asmens paaiškinimą, aprašyti užsikrėtimo aplinkybes, laiką ir vietą (jei asmens sveikatos būklė leidžia tą padaryti).