Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
ELEKTRONINIŲ PAŽYMĖJIMŲ TVARKYMO SISTEMA
Elektroninio parašo sertifikatų deklaravimas
EPTS sistemos naudotojas gali vykdyti prisijungimą prie sistemos arba dokumento pasirašymą kvalifikuotu elektroniniu parašu tik tuo atveju, jei jis yra deklaravęs savo elektroninio parašo sertifikato santrauką. VSDFV informacinėse sistemose saugomame asmenų registre sertifikato santrauka ties tam tikru asmeniu atsiranda tuo metu, kai iškvietus specialų internetinį puslapį yra patvirtinamas bei kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašomas šiame puslapyje esantis dokumentas (deklaracija).
Elektroninio parašo sertifikato santrauką reikia deklaruoti šiame internetiniame puslapyje