Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
ELEKTRONINIŲ PAŽYMĖJIMŲ TVARKYMO SISTEMA
Bendra informacija
1. Prisijungimas prie sistemos
1.1. Prisijungimo prie elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistemos puslapis
1.2. El. parašo sertifikatų deklaravimo puslapis
1.3. Techniniai reikalavimai darbo vietai
1.4. Integracinių sąsajų aprašymai PDF formatu
2. Elektroninių pažymėjimo tvarkymo sistemos naudotojo vadovas
2.1. Elektroninių pažymėjimo tvarkymo sistemos naudotojo vadovas PDF formatu
2.2. Elektroninių pažymėjimo tvarkymo sistemos naudotojo vadovas HTML formatu
3. Taisyklės
3.1. Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių redakcijų sąrašas
3.2. Sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare, ambulatoriškai ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų, sąrašas PDF formatu
3.3. Ypač sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metu stacionare, ambulatoriškai ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas ne ilgiau kaip 364 kalendorinėms dienoms, sąrašas PDF formatu
3.4. Ligų ir būklių, dėl kurių suteikiamos papildomos 14 dienų nėštumo ir gimdymo atostogos, sąrašas PDF formatu
3.5. Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo gripo epidemijos laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo redakcijų sąrašas